ЈОРДАН МИТЕВ – МОЈА КРАЛИЦЕ

1Моја кралице4:46
2Само тебе јас те сакам4:16
3Луда главо?
4Оди душо оди4:01
5Ти ќе си моја?
6Лажат другите4:32
7Ритамот на љубовта?
8Кажи да, моја најмила?
9Пејте за нас добри анѓели?
10Новогодишна молитва?