ТОШЕ – БЕСТ ОФ

1.Све је ово премало за крај 2.Боже чувај ја од зло 3.По тебе 4.Још увјек сањам 5.The hardest thing 06.Ден за нас 07.Цреша 08.Наслони главу. 09.Игри без граници 10.Полско цвеќе 11.Guilty 12.Немаш ни благодарам 13.Љубена 14.Срце није камен 15.Чија си 16.Македонија навива за нас