ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА – СПОМЕНИ

1Мајка?
2Мајкини дворови?
3Македонијо, ти си се?
4Мајкини ангели?
5Кај си ѕвездо?
6Кога ќе се обединиме?
7Стани да заиграш?
8Сине мој?
9Дедо мили златни3:07
10Фато мори душманке3:18