ОГНЕНИ МОМЧИЊА – ОРА И ЧОЧЕЦИ ВО ЖИВО

01.Танева гајда 02.Елено моме 03.Чочек са 04.Баџанаково оро 05.Зејтиново оро 06.Арапски чочек 07.Турска игра 08.Чачак 09.Индиски чочек ТМ-ТАК 10.Чочек Кенон 11.Бугарски мелос 12.Елдин чочек 13.Пајдушко оро 14.Душково оро