ОГНЕНИ МОМЧИЊА – МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ВО ЖИВО

1.Зајди, зајди, јасно сонце

2.Туѓината пуста да остане

3.Стани моме

4.Сите девојчиња мамо се мажија

5.Павле ми пие

6.Битола мој роден крај

7.Каде сте Македончиња

8.Македонско девојче

9.Фато душманке

10.Кумановски сплет

11.Проклета да е Австралија

12.Кога тргнав Цвето во туѓина

13.Болна е легнала

14.Сестра кани брата на вечера