КИТКА – ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЛ КИТКА

1Цел ден стоиш1:50
2Мито тропни горе2:17
3Пиле пое, бре Богдане1:48
4Сама мома двори мела4:38
5Пиле ле, Јове3:08
6Ред се редат3:05
7Варај Недо1:35
8Запали се Маце3:25
9Ојде Ѓуро2:30
10Плетеница1:55
11Маце тече вода2:13
12Рамната1:44
13Невенчице невенова1:52
14Поболе се Дона2:25
15Малешевско оро2:34
16Мори Вено, тајна Вено1:53
17Алимена4:51
18Заспала света Недела2:47
19Павле ми пие3:23
20Нашите моми1:33