КАДЕ СТЕ МАКЕДОНЧИЊА

МАКЕДОНСКИ ПАТРИОТСКИ ПЕСНИ

1.Гордо Македонијо – Сузана Спасовска

2.Проклети да се предавницитеГоце Арнаудов

3.Втор ИлинденМаријана Мишева

4.Што ти било земјо МакедонијоПетар Миленковски

5.Света земјаМишко Крстевски

6.Чедо сум на земја МакедонијаБлагица Павловска

7.До каде има сој македонскиВоислав Стојановски – Војо

8.Македонско знамеЦане Николовски

9.До кога браќа ќе се делимеОрце Стефковски

10.Гласот на МакедонцитеАмајлија

11.Црква македонскаГоце Арнаудов

12.Еве сме МакедонијоВиолета Митева

13.Каде сте МакедончињаОгнени момчиња