ГОЦЕ АРНАУДОВ

1Запри малку?
2Со чифте пајтони?
3Ти, само ти?
4Многу арно не е на арно4:55
5Ќе пијам ќе лумпувам4:08
6Опа опса са?
7Топтан3:30
8Што ќе остане од Македонија?
9Мора еднаш да не биде?
10Ќе биде пустина?
11Струмички студенти?
12Ристоман војвода Попчевски5:05
13Свири мајсторе4:07
14Да беше стрела песнава4:00