БЛЕЗЕРИ

1.Премиерно оро

2.Свадбарска деветка

3.Марко пијаницата

4.Ава нагила

5.Баи Апостоле

6.Три години стана

7.Кавадаречки пречек

8.Сплет од македонски бисери

9.Што ми е мерак пољак да бидам

10.Сите девојчиња

11.Балкан ориентал

12.Едерлези

13.Тореро

14.Меани, меани

15.Мерак чочек